top of page

Vi söker medarbetare

F9CEFB31-F682-4F19-9C88-58D694903BB4.jpeg

Viskadalskyrkan i Veddige är en ung församling, grundad 2014, med omkring 60 medlemmar. Veddige är ett samhälle i Varbergs kommun med cirka 3 000 invånare. Här är nära till hav, skog och sjö, och på orten finns de flesta bekvämligheter med bland annat en av kommunens största F-9-skolor.

Viskadalskyrkan tillhör pingströrelsen men hämtar inspiration från hela bredden av den kristna kyrkan. Nattvard firas i varje gudstjänst, och vi berikas gärna av andra kristna traditioner. Församlingens liv och tjänst ger gärna utrymme för olika typer av kreativa uttryck och inslag. Vi har ett gott samarbete med andra församlingar i närområdet, till exempel i arbetet med ungdomar.

Vi söker nu en ny medarbetare i rollen som pastor och föreståndare. Du får gärna ha en evangelists gåva med ett herdehjärta, gärna ett som bultar lite extra för barn och ungdomar.

Som församlingsledare i en liten församling är det viktigt att du är självgående, men kan entusiasmera frivilliga ledare och volontärer. Förmågan att delegera ansvar och uppgifter är viktig. Om du har en musikalisk gåva och kan stötta musiken i framförallt våra gudstjänster är det ett stort plus.

Vi ser gärna att du har en teologisk utbildning av något slag, och tidigare erfarenhet av församlingsarbete.

Även om ovanstående beskrivning pekar ut vissa önskvärda kvaliteter är det angeläget för oss att tjänsten kan få formas efterhand, där du får stort utrymme att bidra med nya perspektiv och visioner.

Tjänsten är 50-75% och tillsätts snarast möjligt.

Vid frågor, maila info@viskadalskyrkan.se eller kontakta ordförande

Joann Freiman på 0709-78 88 75.

bottom of page