top of page

VAD VI TROR

En öppen kyrka på väg…

Vi är en kristen kyrka som bekänner sig till Jesus Kristus och den världsvida allmänna kyrkan, som växte fram under det första århundradet efter Jesus födelse. Vi tillhör den baptistiska grenen av kyrkan med dess betoning på frihet och på personlig övertygelse om tro och eget beslut om dop. Vi verkar för kristen enhet och värdesätter erfarenhetsutbyte med andra kyrkor. Vi vill sträva efter att var en öppen kyrka där man kan känna sig hemma oavsett var du befinner dig i livet.

Bibeln

Vi tror att Gud talar till alla människor i alla tider genom Bibeln, författad av människor inspirerade av Guds Ande. Vår uppgift är att, ledda av den heliga Anden, leva oss in i Guds ord, för att leva ut det, personligt och gemensamt.

Teologi

Vi tror på Gud Fader, Jesus Kristus och den heliga Anden. Kyrkan har sin grund i den treenige Guden och finns till för världens skull.

bottom of page